bouwbesluit toetsing

Het Bouwbesluit stelt diverse eisen aan de brandveiligheid van een gebouw, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw. Bij een bouwplantoetsing brandveiligheid wordt het bouwplan getoetst aan hoofdstuk 2 (Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid) en hoofdstuk 6 (Voorschriften inzake installaties) uit het Bouwbesluit 2012.

Deze toetsing behandeld onder meer de volgende onderwerpen:

  • Indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten
  • Aangeven van de WBDBO eisen
  • Sterkte bij brand (eisen constructieve veiligheid)
  • Toetsen van de vluchtwegen
  • Inrichting vluchtroutes, zelfsluitende deuren, etc
  • Aangeven benodigde installaties (noodverlichting, vluchtroute-aanduiding, brandslanghaspels, draagbare blustoestellen, type brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, etc
  • Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten.

 


brandveiligheid , berekening , Bouwbesluit 2012 , brandcompartimenten , brandcompartiment , subbrandcompartimenten , WBDBO , vluchtwegen , vluchtroutes, zelfsluitende deuren , noodverlichting, vluchtroute-aanduiding , brandslanghaspels , draagbare blustoestellen , brandmeldinstallatie , ontruimingsalarminstallatie, hulpverleningsdiensten , bouwplantoetsing , nieuwbouw , verbouw