energieprestatie

Tegenwoordig is energiebesparing een belangrijk aspect bij het gebruik van gebouwen. Om de energiezuinigheid van een gebouw te waarborgen moet bij een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) een EPG (Energie Prestatie Gebouwen) -berekening aangeleverd worden. In deze EPG berekening worden bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten samengevat, zoals de warmteweerstand van de gevels, glastypen, de wijze van verwarmen en de toe te passen warmte- cq energie-opwekkers.

Het is interessant om reeds vroeg in het ontwerpproces een energiemodel voor een gebouw op te stellen. Met dit model kan onderzoek gedaan worden naar varianten met verschillende bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten.

Als de definitieve bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zijn vastgesteld zullen de toe te passen voorzieningen worden samengevat in een rapportage die bruikbaar is voor indiening bij de gemeente en voor overleg met uitvoerende partijen.

omgevingsvergunning EPG EPC energieprestatie nieuwbouw woning PhysiBuild bouwfysica