Huis van de Stad Gouda

Stadhuis Gouda
Stadhuis Gouda

Het Huis van de Stad is gelegen in de Spoorzone van Gouda aan de noordzijde van het station. In 2006 kozen de inwoners van Gouda het ontwerp van het architectenbureau Soeters Van Eldonk als hun voorkeur. In de gevels lopen diagonaal gemetselde banen van bruine baksteen, die het wafelpatroon vormen dat lijkt op het patroon van een stroopwafel. In het gebouw zijn de verschillende gemeentelijke diensten gehuisvest, die daarvoor verspreid waren over vijf accommodaties in de stad. Ook de vergaderingen van de gemeenteraad, de gemeentelijke commissies en de werkruimten voor de leden van de raad zijn in het Huis van de Stad ondergebracht. De raadszaal op de tweede verdieping heeft een publieke tribune in de vorm van een amfitheater. De wand van dit deel van de raadszaal steekt uit in de hal van het gemeentehuis. Het Huis van de Stad telt tien verdiepingen en is 43 meter hoog. Het gebouw werd op 30 juni 2012 officieel geopend

Project uitgevoerd binnen dienstverband Peutz (2006 – 2011). Fases: VO, DO, DO2, Bestek, Uitvoering

Binnen project werkzaam geweest als projectleider bouwfysica en akoestiek, met de volgende activiteiten: ontwerpteamvergaderingen, bouwteamvergaderingen, uitgebreid onderzoek t.a.v. daglichttoetreding in de kantoren (ivm de ruitvormige ramen), uitgebreid onderzoek geluidwering gevel (wegverkeer, maar ook railverkeer ivm ligging direct langs het spoor). CFD onderzoek mbt klimatisering kantoorruimten, interne geluidisolatie (privacy-gevoelige ruimten van o.a. het UWV etc), ruimte-akoestiek (ronde raadszaal, flexibel indeelbare vergaderzalen, etc), bouwaanvraag, brandveiligheid.