Portfolio-S030_school: bouwfysica en brandveiligheid

School: bouwfysica en brandveiligheid

school_brandveiligheid
school_bouwfysica
S030-school-brand_resultaat
S030_school_daglicht

Voor deze school heeft PhysiBuild de daglicht- en spuiventilatie-berekeningen alsmede de bouwplantoetsing op het gebied van brandveiligheid mogen uitvoeren voor het gemaakte ontwerp. Op basis van deze berekeningen is geadviseerd over de grootte van ramen en de afmetingen voor spuivoorzieningen in elk klaslokaal, en de indeling van de school in brandcompartimenten etc. Uiteindelijk zijn de rapporten opgesteld voor de omgevingsvergunning.

Naast de daglicht- en spuiventilatie-berekeningen en de bouwbesluittoetsing brandveiligheid, heeft PhysiBuild ook de brandoverslagberekeningen mogen uitvoeren. Omdat er boven elkaar gelegen ramen aanwezig zijn, dient onderzocht te worden of er brandwerende voorzieningen getroffen dienen te worden om brandoverslag van het brandcompartiment op de begane grond naar het brandcompartiment op de 1e verdieping plaats kan vinden.

Ontwerp: Mosaiek Architecten

brandoverslagberekeningen , Brando , brandcompartiment , daglicht , NEN2057, NEN 2057, spuiventilatie , Bouwbesluit 2012 , BINK software  , omgevingsvergunning , brandoverslag , spuivoorzieningen , school , integrale advisering, Mosaiek , architect