Portfolio-W112_Nieuwerbrug_geluidwering gevel wegverkeer

Woning te Nieuwerbrug

woning geluidwering gevel

Op basis van aangeleverde geluidbelasting ten gevolge van railverkeerslawaai is de geluidwering van de gevel berekend om aan te tonen dat het geluidniveau binnen in de woning niet hoger dan 33 dB wordt.

Ontwerp: Dutch Design Studio te Barneveld

geluidwering gevel railverkeerslawaai berekeningen geluid bouwakoestiek voorkeursgrenswaarde geluidbelasting