Villa Mannee Goes

daglicht_gelijkwaardigheid
daglicht_gelijkwaardigheid

In opdracht van Fierloos Architecten te Goes is een daglichtstudie verricht naar de daglichttoetreding bij de nieuwbouw appartementen van Villa Mannee te Goes. Deze appartementen beschikken over grote uitkragende balkons, waardoor de daglichttoetreding met de eenvoudige berekening uit de NEN2057 niet berekend kon worden. PhysiBuild heeft met behulp van de simulatietool Radiance op basis van gelijkwaardigheid aan kunnen tonen dat er wel degelijk voldaan wordt aan de gestelde eisen voor daglichttoetreding.

Architect: Fierloos Architecten