installatiegeluid

Het Bouwbesluit stelt eisen aan het maximale geluidniveau dat er in een ruimte mag zijn ten gevolge van de technische installaties. Bij kantoren, scholen en zorginstellingen waar luchtkanalen (al dan niet weggewerkt boven een verlaagd plafond) een verbinding vormen tussen meerdere ruimten, dient ervoor gezorgd te worden dat overspraak (geluid via een luchtkanaal van de ene naar de andere ruimte) voorkomen wordt. Dit om geluidoverlast te voorkomen en/of een bepaalde mate van privacy te waarborgen. 

Installatiegeluid

PhysiBuild kan hierbij adviseren met betrekking tot de uitvoering van de technische installaties. Ook kunnen we voor u middels metingen het installatiegeluid controleren.

bouwakoestiek bouw-akoestiek installatiegeluid luchtkanalen ruimteakoestiek ruimte-akoestiek geluidmetingen