Verkeerslawaai / industrielawaai (geluidbelasting op de gevel)

Woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen dienen beschermd te worden tegen weg-, en railverkeerslawaai en geluid van industrieterreinen (industrielawaai). De Omgevingswet stelt daarom een voorkeursgrenswaarde aan de maximale geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. Deze gebouwen mogen alleen in de buurt van een weg, spoorlijn of industrieterrein gebouwd worden als door middel van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting niet te hoog is. In zo’n akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting bepaald en getoetst aan de wettelijke eisen.

Als blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in sommige gevallen door de gemeente een hogere grenswaarde toegewezen worden. PhysiBuild kan voor het aanvragen van een hogere grenswaarde voor uw bouwplan een akoestisch onderzoek op het gebied van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai uitvoeren.

geluidgevoelig wegverkeerslawaai railverkeerslawaai industrielawaai geluidbelasting voorkeursgrenswaarde hogere grenswaarde bouwplan akoestisch onderzoek wegverkeer railverkeer