Bouwplantoetsing

Het Bbl (en Bkl) stelt diverse eisen aan de brandveiligheid van een gebouw, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw. Bij een bouwplantoetsing brandveiligheid wordt het bouwplan getoetst aan zowel de technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid (bouwkundig) als aan de voorschriften inzake technische installaties (brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie, brandslanghaspels, vluchtroute-aanduiding, etc).

Deze toetsing behandeld onder meer de volgende onderwerpen:

  • Indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten
  • Aangeven van de WBDBO eisen
  • Sterkte bij brand (eisen constructieve veiligheid)
  • Toetsen van de vluchtwegen (lengte en capaciteit)
  • Inrichting vluchtroutes, zelfsluitende deuren, etc
  • Aangeven benodigde installaties (noodverlichting, vluchtroute-aanduiding, brandslanghaspels, draagbare blustoestellen, type brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, etc)
  • Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten.

 


brandveiligheid , berekening , Bbl Bkl BBL BKL Bouwbesluit 2012 , brandcompartimenten , brandcompartiment , subbrandcompartiment , WBDBO , WRD , vluchtwegen , vluchtroutes, zelfsluitende deuren , noodverlichting, vluchtroute-aanduiding , brandslanghaspels , draagbare blustoestellen , brandmeldinstallatie , ontruimingsalarminstallatie, BMI OAI hulpverleningsdiensten , bouwplantoetsing , nieuwbouw , verbouw , transformatie ontvluchting , opvang- en doorstroom capaciteit