controle bestaande bouw

Verbouwing

Op het moment dat u wilt gaan verbouwen en een brandveiligheidsadvies nodig heeft, zal eerst een inspectie op locatie moeten plaatsvinden. Bij deze inspectie wordt de huidige staat van het pand vastgelegd. Zo kan het zijn dat brandscheidingen niet meer intact zijn door het weghalen of doorbreken van wanden. Tijdens de inspectie worden ook de aanwezige installaties geïnventariseerd, zodat die in het advies meegenomen kunnen worden.

Check brandveiligheid

Ook als u niet gaat verbouwen, maar wilt weten of uw gebouw nog voldoet aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, kunnen we een inspectie uitvoeren. Na deze inspectie krijgt u een rapportage van de huidige situatie en advies over eventueel te nemen maatregelen om weer aan de regels en eventuele aanvullende eisen voor brandveiligheid te voldoen. Om zeker te weten dat uw gebouw voldoet, doen we vaak een controle-inspectie nadat er maatregelen zijn uitgevoerd.


brandveiligheid , Bouwbesluit 2012 , controle bestaande bouw , inspectie , verbouwing , verbouwen , brandcompartimenten , brandcompartiment , subbrandcompartimenten , WBDBO , vluchtwegen , vluchtroutes, zelfsluitende deuren , noodverlichting, vluchtroute-aanduiding , brandslanghaspels , draagbare blustoestellen , brandmeldinstallatie , ontruimingsalarminstallatie, hulpverleningsdiensten