Industrielawaai / bedrijven

Bedrijven moeten voldoen aan de geluideisen die gesteld worden in het Activiteitenbesluit. Hierin wordt aangegeven hoe hoog de geluidbelasting voor de gevel van geluidgevoelige bestemmingen (woningen, etc) maximaal mag zijn. Dit betreft geluid afkomstig van technische installaties (ventilatoren, compressoren etc), maar ook geluid veroorzaakt door vervoersbewegingen van bijvoorbeeld vrachtwagens, busjes, heftrucks etc). Het gaat hierbij om langtijdgemiddelde waarden, maar ook piekwaarden van bijvoorbeeld het dichtslaan van deuren, akoestische achteruitrijsignalering of het optrekken van een vrachtwagen, etc. Ook bij uitbreiding van een bedrijf bijvoorbeeld bij uitbreiding van de technische installaties, of een toename van het aantal vrachtwagens, busjes etc) moet een akoestisch rapport overlegd worden om de geluidbelasting te controleren.

Bij een bestemmingsplanwijziging (waarbij men bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen in de buurt van bedrijven wil gaan bouwen) dient door middel van een akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat de bouw van geluidgevoelige bestemmingen in de buurt van het bedrijf, geen extra beperkingen oplegt aan het bedrijf met betrekking tot eventuele toekomstige uitbreiding van het bedrijf.

PhysiBuild kan deze akoestische onderzoeken voor u uitvoeren.

activiteitenbesluit geluideisen geluidbelasting piekgeluid langtijdgemiddeld geluidniveau bestemmingsplanwijziging akoestisch onderzoek