brandoverslagberekening

Brandoverslagberekeningen worden uitgevoerd volgens NEN6068.

Door het maken van een brandoverslagberekening wordt onderzocht of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen in uitwendige scheidingsconstructies zoals gevels en daken moeten worden opgenomen, of dat de aanwezige afstand tussen de verschillende gevel- en/of dakopeningen voldoende is.

Indien uit de berekening volgt dat er geen brandwerende kozijnen en beglazing hoeft te worden geplaatst scheelt dit vaak duizenden euro’s in de uitvoering. Zodoende kan een brandoverslagberekening een aanzienlijke besparing opleveren op de bouwkosten.

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een brandruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. Brandoverslag kan op diverse manieren plaatsvinden. In de NEN 6068 wordt onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale brandoverslagrisico’s.

Verticale brandoverslag

Met verticale brandoverslag wordt brandoverslag tussen boven elkaar gelegen brandruimten bedoeld.

Horizontale brandoverslag

Bij horizontale brandoverslagtrajecten wordt onderscheid gemaakt tussen brandoverslag naar naastgelegen brandcompartimenten (interne hoeken van een gebouw) of tegenovergelegen brandcompartimenten (brandoverslagrisico tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment op hetzelfde perceel of de spiegelsymmetrische projectie van het brandcompartiment op een naastgelegen perceel.)

Voor industriefuncties (bedrijfshallen) wordt een afwijkende methode voor het berekenen van de warmtestraling op een ontvangend punt toegepast gebaseerd op zichtfactoren.

 

PhysiBuild kan deze brandoverslagberekeningen voor u maken. De berekeningen worden gepresenteerd in een rapport dat geschikt is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente.

brandveiligheid, brandoverslag, brandoverslagberekening, brandoverslagberekeningen, berekening , NEN6068, spiegelsymmetrie, brandcompartimenten, interne hoek, brandruimten, brandoverslagrisico , spiegelsymmetrisch , industriefunctie , Bbl , bkl