Bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica heeft te maken met geluid, daglichttoetreding, warmte, vocht, duurzaamheid, stikstof en het thermisch gedrag van gebouwen. Oftewel met alle aspecten van ons woon- en werkklimaat in een gebouw en de omgeving. De bouwfysisch adviseur integreert al deze aspecten in het gebouwontwerp, maar daar merkt men in de praktijk vrijwel niets van. Men merkt het pas als de bouwfysicus niet betrokken is in het ontwerpproces en er geen of verkeerde maatregelen genomen zijn. Dan ontstaan er bijvoorbeeld problemen door geluidoverlast, vocht- en schimmelproblemen of te warme of koude ruimten.

Het is belangrijk dat de bouwfysicus/akoesticus/brandpreventiedesundige vanaf de beginfase samenwerkt met de architect, de constructeur en de installatieadviseur. Zodat er in één ontwerpteam wordt samengewerkt aan geïntegreerde oplossingen, want dat geeft de beste resultaten.

De bouwfysicus adviseert bij het opstellen van het Programma van Eisen welke eisen er op de diverse gebieden gesteld dienen te worden. Vooral op het gebied waar de wetgeving geen concrete eisen stelt, zal de bouwfysicus richtlijnen aangeven.

In het ontwerpstadium van een gebouw zal de daglichttoetreding, ventilatie, het thermisch gedrag en de bouwfysische kwaliteit (o.a. koudebrugberekeningen) bekeken worden. Naarmate het ontwerp vordert, worden de gevels, daken, wanden en plafonds bekeken en zal de detaillering van de constructies gecontroleerd worden. Voor de bouwaanvraag wordt een bouwplantoetsing gedaan waarbij de bij de gemeente in te dienen rapporten voor u opgesteld worden. Hier horen uiteraard ook de BENG-berekening, MPG berekening en eventueel een stikstofberekening bij. Tijdens de bouw kan PhysiBuild het bouwteam ondersteunen met periodieke (visuele) controles en bij oplevering eventueel controlemetingen (luchtdoorlaatbaarheid Qv,10) uitvoeren.

daglicht bouwfysica bouwfysicus thermisch gedrag gebouwontwerp ontwerpproces geluidoverlast koudebruggen daglicht toetreding energieprestatie detaillering bouwplantoetsing Bouwbesluit koudebrugberekeningen NEN5077 NEN2057 luchtdichtheidsmeting luchtdoorlaatbaarheid BENG MPG Aerius stikstof duurzaamheid