Interne geluidisolatie

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie tussen verschillende woningen (geschakelde woningen en appartementen et cetera in woongebouwen). Om plezierig en gezond te wonen is het van belang dat de geluidisolatie minimaal het niveau heeft van het Bouwbesluit. PhysiBuild kan opdrachtgevers adviseren door middel van jarenlange ervaring, in combinatie met productkennis en de praktijkrichtlijnen voor woningen en woongebouwen.

interne geluidisolatie luchtgeluid contactgeluid

Bij de oplevering van nieuwbouwwoningen kunnen wij door middel van (geluidisolatie)metingen controleren of voldaan wordt aan de gestelde geluidisolatie-eisen. Ook bij bestaande gebouwen (in geval van geluidoverlast of bij splitsing van een woning in meerdere wooneenheden) kunnen we middels metingen controleren wat het niveau van de geluidisolatie is, en adviseren welke maatregelen er eventueel getroffen dienen te worden om de overlast op te lossen, c.q. overlast bij zelfstandige wooneenheden te voorkomen.

Binnen de utiliteitsbouw (kantoren, scholen, gezondheidszorg etc.) is de interne geluidisolatie van groot belang voor gezond gebruik en voldoende spraakprivacy. Tijdens de ontwerpfase van een gebouw kunnen wij richtlijnen geven voor een goed en gezond gebruik. Ook kunnen wij adviseren over de te treffen bouwkundige voorzieningen: wandopbouw, drukschotten boven verlaagde plafonds, deuren, kierdichting en valdorpels. In bestaande situaties waar zich problemen voordoen mbt speechprivacy kunnen wij visuele inspecties en/of geluidisolatie-metingen uitvoeren om de oorzaak te achterhalen, en kunnen wij vervolgens adviseren over de te behalen verbeteringen/oplossingen.

luchtgeluid luchtgeluidisolatie luchtgeluid-isolatie contactgeluid contactgeluidisolatie contactgeluid-isolatie interne geluidwering geluidisolatie geluidisolatiemetingen geluidmetingen woningsplitsing geluidoverlast woningscheiding