Daglichtberekening NEN 2057 – gelijkwaardigheid

Normaliter volstaat voor een bouwaanvraag een eenvoudige berekening op basis van de NEN 2057. In sommige situaties waarbij overstekken (balkons) en/of overstaande bebouwing aanwezig is, kan uit een berekening volgens de NEN 2057 resulteren dat er geen daglicht in een verblijfsgebied/-ruimte toetreedt. De berekening maakt namelijk gebruik van vereenvoudigde situaties, middels tabellen met correctiefactoren, waarbij de daglichttoetreding bij grote overstekken op 0 uitkomt. Terwijl er in werkelijk toch echt wel daglicht door het raam naar binnen komt.

Met behulp van de computermodule Radiance (waarin de daadwerkelijke belemmeringen/ overstekken etc. meegenomen worden) kan bekeken worden of de ruimte in de werkelijke situatie wellicht toch over voldoende equivalente daglichtoppervlakte beschikt. Hiermee zou op basis van gelijkwaardigheid aangetoond kunnen worden dat er toch voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven minimale eisen met betrekking tot daglichttoetreding. Deze berekeningen helpen ook om te bepalen hoe groot een glasvlak moet zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen, of wellicht moet het glasvlak in horizontale of verticale richting verschoven worden.

Door de expertise om aan daglicht te kunnen rekenen op basis van gelijkwaardigheid, is PhysiBuild in staat om de architect te adviseren tijdens het ontwerp van het gebouw. De berekeningen worden gerapporteerd in een rapport dat geschikt is voor indiening bij de omgevingsvergunning bouwen (bouwaanvraag) bij de gemeente.

daglicht NEN2057 daglichtberekening omgevingsvergunning bouwvergunning bouwfysica PhysiBuild gelijkwaardigheid