Welkom

Welkom bij PhysiBuild!

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

Bij ons kunt u terecht voor gedegen advies met betrekking tot:

  • Akoestiek, waaronder de aspecten: ruimte-akoestiek, interne geluidisolatie, geluidbelasting op de gevel (t.g.v. weg- en railverkeer of industrielawaai), en externe geluidisolatie ofwel de karakteristieke geluidwering van de gevel (GA;k).
  • Bouwfysica, waaronder de aspecten: warmte en vocht, ventilatie, thermisch comfort en (dag)licht, BENG, MPG, Stikstof (Aerius), duurzaamheid, luchtdichtheid (Qv10)
  • Brandveiligheid: bouwplantoetsing Bkl & Bbl, brandoverslagberekeningen, ontvluchtingsberekeningen, grote brandcompartimenten en controle bestaande bouw.

PhysiBuild beschikt over ruime ervaring met bovengenoemde aspecten, zowel in nieuwbouwprojecten als bestaande bouw.

Het integraal ontwerpen staat hoog in het vaandel, waarbij vroegtijdig overleg/samenwerking plaatsvindt met de architect en overige adviseurs zodat het eindresultaat geen optelsom is van de verschillende vakgebieden apart, maar deze vakgebieden zoveel mogelijk geïntegreerd zijn.

PhysiBuild streeft naar een duidelijke, directe  communicatie, waarbij begrijpelijke adviezen gegeven zullen worden voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

bouwfysica daglicht ruimteakoestiek, ruimte-akoestiek, interne geluidisolatie, externe geluidisolatie, akoestiek, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidbelasting gevel, wegverkeer, railverkeer, karakteristieke geluidwering, industrielawaai, installatiegeluid, warmteweerstand, ventilatie, energieprestatie, brandveiligheid, Bouwbesluit, Bbl, Bkl, Omgevingswet, Fire Safety Engineering, FSE, brandpreventie, brand, WBDBO, vluchtroutes, brandcompartimenten, koudebrugberekeningen, koudebrugberekening, TRISCO, glaser, condensatie, RC-waarde, Lieshout, Eindhoven, Stikstof, Aerius, MPG, BENG