woningsplitsing vergunning

Indien u uw bestaande zelfstandige woning wilt gaan splitsen in meerdere zelfstandige wooneenheden, heeft u een splitsingsvergunning nodig. De gemeente bepaalt in de Huisvestingsverordening wanneer deze nodig is.

Bij splitsing veranderd u een bestaande zelfstandige woning in meerdere zelfstandige woningen, bijvoorbeeld door een (grote) woning van drie verdiepingen per verdieping te splitsen zodat er drie appartementen ontstaan (op elke bouwlaag 1 appartement). Elk appartement heeft dus alle eigen wezenlijke voorzieningen zoals badkamer, toilet, keuken, etc. Er is geen sprake van het delen van die wezenlijke voorzieningen met bewoners van een ander appartement. De eigen toegang via een voordeur mag wel uitkomen op een gemeenschappelijke gang, galerij of trappenhuis.

In de situatie waarbij een woning/gebouw in meerdere zelfstandige wooneenheden wordt gesplitst, moet elke wooneenheid voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012 (geen afwijkingsmogelijkheden). Dit geldt voor zowel de luchtgeluidisolatie als de contactgeluidisolatie tussen de wooneenheden. Uitgangspunt is het voorkomen van geluidsoverlast bij zelfstandige woningen, en dus ook tussen de gesplitste woningen. De geluidisolatie wordt bepaald door de bestaande constructie inclusief de eventueel toegevoegde voorzieningen. Bij de vergunningaanvraag moet een rapport van een akoestisch onderzoek worden geleverd waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eisen. Op die wijze wordt de (akoestische) kwaliteit tussen woningen onderling gewaarborgd en het risico op geluidoverlast verminderd.

Het akoestisch onderzoek bestaat uit geluidmetingen (luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie) die conform de NEN 5077 uitgevoerd worden. Indien de geluidisolatie niet voldoet aan de gestelde eisen, dient er een geluidplan te worden opgesteld waarin aangegeven wordt welke voorzieningen er getroffen dienen te worden om wel aan de eisen te kunnen voldoen.

De splitsingsvergunning wordt door de gemeente verleend op basis van dit geluidplan. Men gaat er hierbij vanuit dat u de voorzieningen treft die in het geluidplan aangegeven worden. Doet u dit niet, dan bent u in overtreding en kan de gemeente bij controle een flinke boete opleggen. Steeds meer gemeenten controleren steeds actiever op dit gebied. Boetes bedragen wel €12.000,- en meer afhankelijk van de aangetroffen situatie.

Bij PhysiBuild kunt u terecht voor het benodigde akoestisch onderzoek. Wij zullen de geluidmetingen conform de NEN 5077 uitvoeren en, indien nodig, een geluidplan voor u opstellen.

Naast de geluidseisen dient uw gebouw te voldoen aan de eisen die er gelden op het gebied van brandveiligheid (vluchten etc). Ook deze check kunnen wij voor u uitvoeren en, indien nodig, aangeven wat er aangepast moet worden.

akoestisch onderzoek splitsingsvergunning luchtgeluid luchtgeluidisolatie luchtgeluid-isolatie contactgeluid contactgeluidisolatie contactgeluid-isolatie interne geluidwering geluidisolatie interne geluidisolatie geluidisolatiemetingen geluidisolatie-metingen geluidmetingen geluidoverlast woningscheiding geluidplan geluidsplan NEN5077 NEN 5077 metingen appartementsrechten splitsing appartement rechten woningsplitsing Huisvestingsverordening  Eindhoven Utrecht Amsterdam Nijmegen Arnhem Venlo Rotterdam Den Haag splitsvergunning