externe geluidisolatie

Bij geluidgevoelige objecten zoals woningen, scholen en zorginstellingen worden eisen gesteld aan het maximaal toelaatbare geluidniveau binnen in het gebouw. Dat wil zeggen dat de gevels en daken voldoende geluid van verkeer (auto’s, trein en vliegtuigen) en industrielawaai (bedrijven) moeten tegenhouden. In het Bbl (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) zijn eisen opgenomen voor de minimale geluidwering van deze uitwendige scheidingsconstructies (gevels en daken).

geluidwering gevel

PhysiBuild kan deze geluidwering voor u berekenen, waarbij getoetst wordt of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen en/of aangegeven wordt welke bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Deze berekeningen worden gepresenteerd in een rapport dat geschikt is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente.

Er kan ook door de gemeente gevraagd worden om na realisatie aan te tonen middels metingen dat de geluidwering van de gevel voldoet aan de gestelde eisen. Ook deze metingen kunnen wij voor u uitvoeren.

bouwakoestiek bouw-akoestiek akoestiek geluidwering gevel externe geluidisolatie omgevingsvergunning Ga;k geluidwering uitwendige scheidingsconstructie nieuwbouw woning school Bbl Besluit Bouwwerken Leefomgeving Omgevingswet geluid