grote brandcompartimenten

Een groot brandcompartiment is een brandcompartiment dat een groter gebruiksoppervlak heeft dan de grenswaarde die in tabel 4.49 van het Bbl (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) is aangegeven. Vanuit de bedrijfsvoering kan het voor een eigenaar of een gebruiker van een gebouw wenselijk of noodzakelijk zijn één of meer grote brandcompartimenten te hebben. Indien in zo’n situatie middels een NEN 6060 of NEN 6079 onderzoek kan worden aangetoond dat het veiligheidsniveau niet lager is dan bij het aangegeven maximum oppervlakte, mag afgeweken worden van deze afmeting en kan het grotere brandcompartiment gerealiseerd worden.

NEN 6060

NEN 6060 geeft een aantal maatregelpakketten op basis van de in het gebouw aanwezige vuurlast waarmee grote brandcompartimenten gelijkwaardige veiligheid hebben ten opzichte van de standaard brandcompartimentering.

NEN 6079

NEN 6079 geeft een probabilistische rekenmethode waarmee voor een groot brandcompartiment deze gelijkwaardigheid kan worden berekend. Dit wordt uitgevoerd door een Fire Safety Engineer middels een bepalingsmethode voor brandbeheersing en brandbeperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.

Voorwaarden NEN6060 / NEN6079

Bij toepassing van de bepalingsmethode uit NEN 6060 en NEN 6079 gelden alle voorwaarden en beperkingen uit deze normen. Zo worden beperkingen gesteld aan de aanwezigheid (stapelen) van andere compartimenten op het grote brandcompartiment. Ook zijn de normen niet van toepassing voor alle gebruiksfuncties. Het volledige bouwwerk moet voldoen aan deze normen en niet alleen het grote brandcompartiment. Ook geldt bij toepassing van deze normen in de gebruiksfase een verplicht toezichts-arrangement. Dit houdt in dat elke paar jaar gecontroleerd moet worden dat nog aan de gestelde eisen wordt voldaan.


brandveiligheid, berekening , NEN6060, NEN 6060, NEN6079, NEN 6079,  grote brandcompartimenten, groot brandcompartiment, gelijkwaardigheid, brandbeheersing, brandbeperking FSE Fire Safety Engineer BBL BKL Bbl Bkl vuurlastberekening