grote brandcompartimenten

Een groot brandcompartiment is een brandcompartiment dat een groter gebruiksoppervlak heeft dan de grenswaarde die in de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 is aangegeven. Vanuit de bedrijfsvoering kan het voor een eigenaar of een gebruiker van een gebouw wenselijk of noodzakelijk zijn één of meer grote brandcompartimenten te hebben. In zo’n situatie heeft de eigenaar of gebruiker het recht een beroep te doen op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit betekent dat een andere oplossing mag worden voorgesteld die voldoet aan de functionele eisen voor beperking van uitbreiding van brand en het veilig vluchten.

NEN 6060

Een voorbeeld van een andere oplossing is de NEN 6060. Deze norm biedt een aantal maatregelpakketten die allen leiden tot de gewenste gelijkwaardigheid. De maatregelpakketten zijn te beschouwen als gebaande wegen ter motivering van de gelijkwaardigheid voor de grote brandcompartimenten in het gebouw. Deze gebaande wegen zijn herkenbaar en navolgbaar voor zowel toetser als aanvrager. De NEN 6060 is echter niet voor alle gebruiksfuncties toegestaan.

NEN 6079

Een tweede voorbeeld van een andere oplossing is de NEN 6079. Deze beoordeelt grotere brandcompartimenten voor winkels, utiliteitsgebouwen en industrie door middel van een bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.


brandveiligheid, berekening , NEN6060, NEN 6060, NEN6079, NEN 6079,  grote brandcompartimenten, groot brandcompartiment, gelijkwaardigheid, brandbeheersing, brandbeperking