Akoestiek

Door aandacht te besteden aan akoestiek in gebouwen kan geluidoverlast voorkomen worden, een rustige omgeving gecreëerd worden waar men geconcentreerd kan werken, en/of een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd worden. Onderdelen die binnen de bouwakoestiek aan de orde komen zijn:

PhysiBuild kan voor u berekeningen en metingen uitvoeren op deze genoemde gebieden binnen de bouwakoestiek, om u zo te adviseren welke voorzieningen er eventueel getroffen moeten worden. Advisering op deze gebieden kan te maken hebben met de keuze van bouwkundige constructies (bijvoorbeeld lichte of zware constructies, glastypen, ventilatieroosters), toe te passen afwerkingsmaterialen (reflecterend of juist met geluidabsorptie) en de uitvoering van technische installaties. 

bouwakoestiek externe geluidisolatie ruimteakoestiek interne geluidisolatie installatiegeluid geluidoverlast geluidsoverlast