BENG berekening

BENG

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

De BENG stelt eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwekking van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Energieprestatie eisen – BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen eisen:

BENG 1 / EP1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)

BENG 2 / EP2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);

BENG 3/ EP3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

De BENG eisen vervangen de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC) en worden berekend met een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek: de NTA 8800 die ook wordt gebruikt bij het bepalen van het nieuwe Energielabel.

TOjuli 

Als gevolg van de warmere zomers blijkt dat er ook bij nieuwe woningen steeds vaker sprake is van ongewenste oververhitting. Om die reden wordt vanaf 2021 het risico op oververhitting gedurende de zomer bij nieuwbouw woningen beperkt door een grenswaarde te stellen aan de indicator TOjuli. Dit is een nieuwe indicator die gelijktijdig met de BENG-eisen is ingevoerd. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Dit moet voorkomen dat nieuwe gebouwen te gemakkelijk oververhit raken in de zomer en er gegrepen moet worden naar verkoelingsmethodes die veel (fossiele) energie verbruiken.

Wanneer is een BENG berekening nodig?

De BENG berekening is verplicht bij het aanvragen van de omgevingsvergunning bouwen voor nieuwbouw. Op basis van de berekende BENG coëfficiënten en het naar aanleiding daarvan afgegeven Voorlopige Energielabel wordt de vergunning afgegeven. Vervolgens wordt bij oplevering een controle gedaan of alle in de berekening meegenomen materialen, installaties et cetera ook daadwerkelijk zijn toegepast, en dient de nieuwbouw opnieuw afgemeld te worden. Bij oplevering wordt ook een rapportage gemaakt waarbij het Definitieve Energielabel bepaald wordt.

omgevingsvergunning EPG EPC energieprestatie BENG TOjuli TO juli beng NTA8800 energie nieuwbouw woning PhysiBuild bouwfysica energiebehoefte