ventilatie

Ventilatie is een belangrijk onderdeel voor het realiseren van een gezond binnenklimaat, en ervoor te zorgen dat een ruimte aangenaam en prettig aanvoelt. Voldoende ventilatie, afgestemd op het gebruik van de ruimte, kan een bedompte, benauwde binnenlucht voorkomen.

In het Bouwbesluit zijn minimale eisen voor de ventilatie in een gebouw opgenomen. Daarnaast hebben veel branches aanvullende eisen en richtlijnen voor ventilatiecapaciteit. Bij een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan deze eisen middels een berekening en een ventilatiebalans waarin duidelijk aangegeven wordt welke voorzieningen worden toegepast.

PhysiBuild kan adviseren in de mogelijkheden van toe te passen ventilatiesystemen voor een gezonde leefomgeving in (nieuwe) gebouwen. Wij kunnen de berekeningen en de ventilatiebalans voor u opstellen en weergeven in een rapport dat geschikt is voor het indienen bij de gemeente. Deze rapportage kan ook gebruikt worden als onderlegger voor de architect en/of de uitvoerende partijen.

bouwfysica PhysiBuild ventilatie ventilatiebalans ventilatieschema ventilatiecapaciteit Bouwbesluit