ruimteakoestiek

Binnen woongebouwen stelt het Bouwbesluit eisen aan de nagalmtijd van de gemeenschappelijke verkeersruimten. Het geluid dat door andere gebruikers geproduceerd wordt in de gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen dient gedempt te worden om geluidoverlast in de woningen te voorkomen. PhysiBuild kan adviseren over de toe te passen constructies  en materialen waarmee voldoende geluiddemping gerealiseerd wordt. Ook kan middels berekeningen worden aangetoond dat er is voldaan aan de gestelde eis. Deze berekeningen worden gepresenteerd in een rapport dat geschikt is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente.

ruimteakoestiek

Ook bij kantoortuinen etc is de nagalmtijd een belangrijke parameter. Een te hoog achtergrondgeluidniveau kan voorkomen worden door een lage nagalmtijd, maar om storend geluid van andere collega’s (typen, bellen etc) te voorkomen dienen nagalmtijd en achtergrondgeluidniveau op elkaar afgestemd te worden.

Op scholen is de nagalmtijd in klaslokalen belangrijk om te voorkomen dat leraren en leerlingen last krijgen van hoofdpijn (door een te hoog geluidniveau in de klas) en keelpijn (door te hard moeten spreken om boven dit geluidniveau uit te komen). PhysiBuild kan adviseren hoeveel geluidabsorptie er aangebracht dient te worden, en op welke positie in het klaslokaal (om ervoor te zorgen dat het stemgeluid van de leerkracht wel bij alle leerlingen terecht komt).

Het NOC-NSF stelt eisen aan de nagalmtijd in sporthallen, en de verhouding tussen de nagalmtijd in de diverse octaven. Middels metingen kan PhysiBuild voor u controleren of aan deze eisen voldaan wordt. Eventueel kan geadviseerd worden hoeveel geluidabsorptie er nog aangebracht dient te worden en op welke plekken. Ook kunnen wij controlemetingen uitvoeren nadat er extra geluidabsorberende voorzieningen zijn aangebracht.

ruimteakoestiek ruimte-akoestiek galm nagalmtijd geluidniveau NOC-NSF sporthal gymzaal geluidabsorptie stemgeluid geluidmetingen geluidberekeningen controlemetingen