Heeren van Hezik

Heeren van Heezik

Bij het ontwerp van de woongebouwen van Heeren van Heezik heeft PhysiBuild integraal mogen adviseren over de vakgebieden akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. Met behulp van de uitgebreide rekenmethode van de NEN 2057 is onderzocht hoe groot de gevelopeningen en de diepte van de balkons mocht zijn om voldoende daglichttoetreding in de verblijfsruimten te krijgen.

Ontwerp: Het bouwburo - Mark van Gestel en Bart van den Boogaard