Portfolio-W137_Fysiotherapie_woningen

Fysiotherapie: bouwfysica en akoestiek

fysiotherapie_woningen

Voor de verbouwing van een fysiotherapiepraktijk met daarboven appartementen heeft PhysiBuild de complete Bouwbesluit-toetsing inclusief rapportages voor de aanvraag omgevingsvergunning mogen verzorgen. Het ging hierbij om berekeningen van de thermische isolatie (RC-waarde), galm in de gemeenschappelijke verkeersruimten, daglichttoetreding en spuiventilatie, en de berekening van de geluidwering van de gevel omdat dit gebouw gelegen is op een locatie waar de geluidbelasting ten gevolge van verkeerslawaai boven de voorkeursgrenswaarde ligt.

Ook is er geadviseerd over de toe te passen constructies in verband met de geluidisolatie tussen de fysiotherapiepraktijk en de bovenliggende appartementen, de appartementen onderling en tussen de ruimten binnen de fysiotherapie, omdat er een verhoogd privacy-niveau gewenst is tussen de behandelkamers en aangrenzende ruimten.

Architect: Van Boven Architecten

brandoverslagberekeningen , Brando , brandcompartiment , daglicht , NEN2057, NEN 2057, spuiventilatie , Bouwbesluit 2012 , BINK software  , omgevingsvergunning , brandoverslag , spuivoorzieningen , school , integrale advisering