Daglichtberekening NEN-EN 17037

Bij een aanvraag omgevingsvergunning bouwen (bouwvergunning) moet met een berekening en een overzicht worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen die in het Bouwbesluit gesteld worden aan de daglichttoetreding. Hiermee wordt aangetoond dat er voldoende daglicht binnenkomt in leefruimten om een gezond binnenklimaat te garanderen. Daglicht is zeer belangrijk voor het functioneren van de mens. Het is dus zeer belangrijk dat er voldoende daglicht in verblijfsruimten binnenkomt. Door de expertise om aan daglicht te kunnen rekenen conform de norm NEN2057 is PhysiBuild in staat om de architect te adviseren tijdens het ontwerp van het gebouw.

Deze daglichtberekeningen worden gepresenteerd in een rapport dat geschikt is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning bouwen (bouwaanvraag) bij de gemeente.

daglicht NEN2057 daglichtberekening omgevingsvergunning bouwvergunning bouwfysica PhysiBuild