In opdracht van de firma Champoord BV te Ammerzoden, is een second opinion uitgevoerd met betrekking tot een uitgevoerd akoestisch onderzoek in het kader van het wijzigen van het bestemmingsplan van het naast de firma gelegen terrein. Men was van plan om op slechts enkele meters van dit bedrijf, woningen te bouwen. Uitgebreid onderzoek wees echter uit dat geluidoverlast bij een 5-tal nieuw geprojecteerde woningen niet uitgesloten kon worden. Naar aanleiding van deze second-opinion heeft de gemeente het bestemmingsplan moeten aanpassen en zijn deze 5 woningen uit het bestemmingsplan geschrapt omdat deze te dicht bij het bedrijf zouden komen te liggen.

Opdrachtgever: Champoord BV