Hendrik Pierson College Zetten

Hendrik Pierson College Zetten

PhysiBuild heeft bij het Hendrik Pierson College geluidmetingen gedaan met betrekking tot de lucht- en contactgeluidisolatie tussen het muzieklokaal, de muziekstudio's en de omringende ruimten (kantoor, leslokaal). Vervolgens is door PhysiBuild geadviseerd welke voorzieningen er getroffen dienen te worden om de geluidisolatie te verbeteren.