MFA Hapert

MFA Hapert


MFA Hapert

Binnen het bouwteam heeft PhysiBuild vanaf DO-fase tot en met oplevering de integrale advisering op de gebieden akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid op zich mogen nemen. Het project bestaat uit een bestaande kerk en pastorie, waaraan een groot deel nieuwbouw gerealiseerd is. In het gebouw zijn o.a. bijeenkomstfuncties, school, kinderopvang, bibliotheek, Kempen FM en seniorensteunpunt gehuisvest.

Uitdagingen in dit project zitten in ruimten met hoge geluidproductie (podiumzaal, danszaal, multi-muzieklokaal) en aangrenzende geluidgevoelige ruimten die daar geen last van mogen hebben (school, kinderopvang, kantoorruimten). Hierdoor zijn hoge geluidisolaties, akoestische dilataties/ontkoppelingen en bufferruimten toegepast. 

Tijdens de bouw heeft PhysiBuild bouwcontroles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de op tekening bedachte akoestische voorzieningen, bij de uitvoering goed gerealiseerd werden. 

Na oplevering zijn door PhysiBuild geluidisolatiemetingen, luchtdichtheidsmetingen en galmmetingen uitgevoerd.

Architect: geWOON Architecten

Aannemer: BMV