Warmtepomp geluid naar omgeving

W128_warmtepomp_geluid1
W128_warmtepomp_geluid2

Voor de taludwoningen in dit project is onderzoek verricht naar 2 mogelijke opstelplekken voor de toe te passen warmtepompen.

Het onderzoek is verricht in het kader van een toetsing aan de eisen zoals aangegeven in het document “Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco’s in bouwregelgeving” d.d. 25 oktober 2018, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit zijn de eisen zoals ze naar verwachting zullen worden opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. Voorts is gebruik gemaakt van de aangeleverde technische documentatie omtrent het spectrale
geluidvermogen dat door de warmtepompen geproduceerd wordt.

PhysiBuild heeft met behulp van het rekenprogramma WinHavik een model gemaakt en onderzocht wat het geluidniveau op de perceelsgrenzen en de gevels van de omliggende woningen is. Zodoende kon geadviseerd worden wat de meest optimale positie is voor de warmtepompen.