Portfolio-W030-Daglichtberekening_appartementengebouw

Appartementengebouw - daglichtberekening galerij en balkonoverstekken

daglicht_gelijkwaardigheid
daglicht_gelijkwaardigheid

De in diepte variërende overstek van de balkonvloeren van dit woongebouw zorgen ervoor dat er conform de vereenvoudigde berekening van de NEN 2057 geen daglichttoetreding is. Deze overstekken zullen inderdaad een afscherming realiseren voor de ramen, echter de daglichttoetreding zal niet nihil zijn zoals men conform de NEN 2057 berekent. Bij een voldoende groot glasoppervlak zal wellicht toch voldoende daglicht tot de verblijfsruimten kunnen toetreden. In zulke situaties kan een meer geavanceerde rekenmethode uitkomst bieden, waarbij gelijkwaardigheid met de eisen uit het Bouwbesluit wordt aangetoond.

PhysiBuild heeft voor dit woongebouw op basis van gelijkwaardigheid berekeningen mogen maken van de daglichttoetreding in de appartementen. De glasvlakken in de gevels bleken groot genoeg om te voldoen aan de eis aan de equivalente daglichtoppervlakte zoals deze gesteld wordt in het Bouwbesluit.

Ontwerp: Fierloos Architecten te Goes

daglichtberekening , NEN2057 , NEN 2057 , radiance , overstek , belemmering , gelijkwaardigheid , balkon , galerijvoer