Portfolio-W109_DenHaag_interne geluidisolatie

Woning te Den Haag

interne geluidisolatie metingen
contactgeluidisolatie metingen
contactgeluidisolatie meting

Na het aanbrengen van een zwevende vloer en een verlaagd plafond tussen 2 boven elkaar gelegen appartementen ervoeren de bewoners niet minder, maar meer geluidoverlast van elkaar. PhysiBuild heeft conform de NEN5077 luchtgeluidmetingen en contactgeluidmetingen uitgevoerd om de prestaties van de scheidingsconstructie vast te leggen. Tevens heeft een visuele controle van de constructies (aansluiting vloer op de wanden etc) plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is advies uitgebracht met betrekking tot het oplossen van de aanwezige geluidoverlast.

luchtgeluid contactgeluid luchtgeluidisolatie contactgeluidisolatie metingen geluid bouwakoestiek  NEN5077