Portfolio-W135-Daglichtberekening_appartementengebouw

Appartementengebouw - daglichtberekening galerij en balkonoverstekken

woongebouw_daglichtberekening

De overstek van de galerijvloeren, de trappen en de belemmering van de andere vleugel van dit woongebouw zorgen ervoor dat er conform de vereenvoudigde berekening van de NEN 2057 geen daglichttoetreding is. Ook bij de loggia's aan de buitengevel (met uitkragende balkonvloer erboven) komt volgens de NEN 2057 geen daglicht naar binnen. 

Deze belemmeringen en overstekken zullen inderdaad een afscherming realiseren voor de ramen, echter de daglichttoetreding zal niet nihil zijn zoals men conform de NEN 2057 berekent. Bij een voldoende groot glasoppervlak zal wellicht toch voldoende daglicht tot de verblijfsruimten kunnen toetreden. In zulke situaties kan een meer geavanceerde rekenmethode uitkomst bieden, waarbij gelijkwaardigheid met de eisen uit het Bouwbesluit wordt aangetoond.

PhysiBuild heeft voor dit woongebouwop basis van gelijkwaardigheid berekeningen mogen maken van de daglichttoetreding in de appartementen. Uiteindelijk zijn balkonvloeren verkleind, en zijn de glasvlakken in de gevels vergroot om ervoor te zorgen dat er toch de benodigde hoeveelheid daglicht binnenkomt.

daglichtberekening , NEN2057 , NEN 2057 , radiance , overstek , belemmering , gelijkwaardigheid , balkon , galerijvoer