Portfolio-W142-Daglichtberekening_appartementengebouw

Woongebouw - daglichtberekening loggia's

W142-daglicht_loggia
W142-daglicht_loggia1

De overstek van de bovenliggende loggiavloer en de belemmering van wand tussen de 2 loggia's zorgen ervoor dat er conform de vereenvoudigde berekening van de NEN 2057 geen daglichttoetreding is. 

Deze belemmeringen en overstekken zullen inderdaad een afscherming realiseren voor de ramen, echter de daglichttoetreding zal niet nihil zijn zoals men conform de NEN 2057 berekent. Bij een voldoende groot glasoppervlak zal wellicht toch voldoende daglicht tot de verblijfsruimten kunnen toetreden. In zulke situaties kan een meer geavanceerde rekenmethode uitkomst bieden, waarbij gelijkwaardigheid met de eisen uit het Bouwbesluit wordt aangetoond.

PhysiBuild heeft voor deze loggia's op basis van gelijkwaardigheid berekeningen mogen maken van de daglichttoetreding in de appartementen. De glasvlakken in de loggia-gevels bleken groot genoeg om te voorzien in de benodigde hoeveelheid daglicht. 

daglichtberekening , NEN2057 , NEN 2057 , radiance , overstek , belemmering , gelijkwaardigheid , balkon , loggia