Oranjeburgh Schiedam

Schiedam geluidwering gevel

Voor het plangebied Oranjeburgh is door de gemeente een hogere waarde qua geluidbelasting op de gevel vastgesteld.

PhysiBuild heeft onderzoek verricht naar de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van deze woning. Hierbij wordt onderzocht welke constructies (bijvoorbeeld geluidisolerende beglazing, geluidisolerende ventilatieroosters/suskasten, etc) toegepast moeten worden om geluidoverlast ten gevolge van wegverkeerslawaai in de woning te voorkomen. De rapportage van dit onderzoek is bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning) ingediend.

Architect: Dutch Design Studio te Barneveld